Legebitra

Zagovorništvo človekovih pravic LGBT skupnosti in posameznikov_ic

Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra

je nevladna in neprofitna organizacija, ki ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, kot tudi status organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja. Pri Legebitri izvajamo številne projekte in programe, ki so primarno namenjeni LGBT-osebam.

Podrobneje o društvu

Društvo se je razvilo iz neformalne skupine Legebitra, ki je bila ustanovljena kot projekt Študentske organizacije Univerze v Ljubljani leta 1998, in že 16 let uživa zaupanje ciljne skupine.

Pri svojem delu društvo izkazuje resnost, strokovnost, kvaliteto in predvsem predanost na področjih zagovorništva pravic za istospolno usmerjene, biseksualne in trans osebe (LGBT) in socialno-varstvenih storitev za LGBT mlade.

LGBT-mladi so zaradi stigme in diskriminacije na osnovni osebne okoliščine spolne usmerjenosti ena najbolj ranljivih družbenih skupin. Zato je še toliko bolj pomembno, da jim omogočimo dostop do podpornega sistema, ki jih opogumlja, pozitivno vpliva na samozavest in samopodobo ter spodbuja k aktivnemu državljanstvu – k čemur stremimo prek prav vseh programov društva.

Zaposlene_i v društvu svojo strokovnost izkazujemo z opravljenem različnih usposabljanj v Sloveniji in tujini. Kakovosten pristop k delu potrjujejo tudi dolgoletna partnerstva tako z domačimi kot tujimi organizacijami, ki nam že več kot desetletje zaupajo in sodelujejo z nami.

Naše poslanstvo je predvsem izboljšati položaj in odnos do LGBT-oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. Z zagotavljanjem varnega prostora in posredovanjem relevantnih in točnih informacij želimo izobraževati in osveščati, hkrati pa s svojim delom opozarjati na neenakost v slovenski družbi. Naša ciljna skupina so LGBT-osebe in druge javnosti, saj le tako lahko aktivno vplivamo na proces socialnega vključevanja LGBT-oseb v družbo.

Društvo Kulturno informacijsko in svetovalno središče Legebitra je član mreže nevladnih organizacij CNVOS, Ljubljanske mreže info točk za mlade L’MIT ter mednarodnih organizacij ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Organisation), ILGA Europe, organizacije IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organisation) in TGEU (Transgender Europe). Je pa tudi ena od ustanovnih organizacij mednarodne neformalne mreže Babelnor, ki združuje LGBT mladinske nevladne organizacije iz Balkana, Ukrajine, Belorusije in nordijskih držav.

Naše poslanstvo, cilji in vrednote

Naše poslanstvo je predvsem izboljšati položaj in odnos do LGBT-oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. Z zagotavljanjem varnega prostora in posredovanjem relevantnih in točnih informacij želimo izobraževati in osveščati, hkrati pa s svojim delom tudi opozarjati na neenakost v Slovenski družbi. Naša ciljna skupina so tako LGBT-osebe kot tudi ostala javnost, saj le tako lahko aktivno vplivamo na proces socialnega vključevanja istospolno usmerjenih v družbo.

Osnovni namen in cilji, ki jih želi društvo uresničiti so:

  • Skupno in medsebojno reševanje psihosocialnih težav LGBT-oseb in LGBT-mladih s podobnimi psihosocialnimi težavami,
  • Svetovanje in dvigovanje zavesti javnosti glede spolnih usmerjenosti, spolnih identitet ter spolnih izrazov in položaja LGBT-oseb v družbi in problemov v vsakdanjem življenju,
  • Vplivanje na večjo strpnost v družbi in sprejemanje LGBT-oseb in skupin,
  • Odpravo diskriminacije LGBT-oseb in skupin na raznih nivojih in področjih življenja.

Osnovne vrednote našega društva so:

  • Spoštovanje in priznavanje temeljnih kulturnih, socialnih in ekonomskih kot tudi državljanskih in političnih človekovih pravic, s posebnim poudarkom na enakosti in svobodi pred diskriminacijo, enakosti spolov in pravici do samoopredelitve.
  • Mednarodna solidarnost in solidarnost s skupinami oseb, ki se soočajo z neenakostjo in diskriminacijo.
  • Zavzemanje za medsebojno podporo diskriminiranih skupin v boju proti zatiranju in diskriminaciji tako v Evropi kot tudi v drugih regijah sveta.
  • Spoštovanje raznolikosti znotraj LGBT skupine, kot tudi znotraj družbe, v kateri živimo.

Kdo smo

Simon Maljevac

Predsednik društva Legebitra

Miha Lobnik

Ustanovitelj in programski direktor

Pri svojem delu, računam, izpolnjujem tabele in obrazce, štempljam, arhiviram, se prebijam skozi kupe predpisov in navodil, lovim roke (včasih mi jih uspe celo prestaviti :)). Urejam tudi Narobe blog, se vmešavam v delo sodelavk_cev …

Sicer pa delujem tudi na področjih: feminizma_ov, tematik trans, pravic palestinskega ljudstva …

Želiš izvedeti več o moje delu? Vprašaj.

Eva Gračanin

Finančna služba

Mitja Blažič

Programski koordinator

Svetovalec na informacijski točki, sodelavec na področju HIV/aids preventive in svetovalec v programu zaupnega in brezplačnega testiranja in svetovanja na HIV in SPO v skupnosti. Kratek, jedrnat in nekompliciran (kot Twitter). Odprt za teme, ki jih druge_i spregledajo. Kljub psihološki izobrazbi nesposoben branja misli.

Bojan Cigan

Programski koordinator

Kvir socialna delavka z magisterijem iz študij spolov, ter transfeministka, ki aktivistično delujem po načelu, da je osebno politično. Vodja programa za tematike transspolnosti, ter sodelavec pri raznih mladinskih projektih. Akademsko se ukvarjam s področji transspolnosti, feminizmov, kvir teorije, telesnosti, in novih materializmov.

Anja Koletnik

Programski_a koordinator_ica

Sem socialna delavka. Nekateri pravijo, da mi to piše na čelu, drugi da v očeh. Jaz pravim, da je to v meni. Sem aktivistka na področju samopoškodbenega vedenja ter zagovornica pravic otrok in mladostnikov. Velika ljubiteljica glasbe, knjig, kitare in neskončnih filozofskih debat. Za vse, željne debate sem na voljo na info točki.

Mateja Capek

Programska koordinatorka

Lana Gobec

Programska sodelavka

Sodelavec na področju HIV/aids preventive in svetovalec na informacijski točki, koordinator Četrtkovih dialogov

Mitja Ćosić

Programski koordinator

Če imate več vprašanj o naših dejavnostih, nas pokličite na 01 430 51 44 ali nam pišite