Legebitra

Zagovorništvo človekovih pravic LGBT skupnosti in posameznikov_ic

 • 13177762_1114097621961999_9179908966841722288_n
  Ob mednarodnnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji

  V počastitev današnjega mednarodnega dneva boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji DIC Legebitra organizira aktivnosti v Klubu Tiffany. V pogov...

 • ZPZUKAZ
  Zakon o partnerski zvezi

  V ponedeljek, 9. maja 2016 je bil v Uradnem listu št. 33/2016 objavljen Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki bo začel veljati 24. maja 2016, uporabljati...

 • STIK_FB
  Čas za STIK

  Nekaj novega se dogaja! Pričela je delovati naša terenska ekipa, ki je že polno zaposlena z organizacijo prihodnjih druženj po različnih lokacijah. En...

Prihajajoči dogodki
sob 28

Testiranje na Legebitri

28. maj | 12:00 - 15:00
DIC Legebitra Trubarjeva 76a Ljubljana
pon 30

Testiranje na Legebitri

30. maj | 17:00 - 20:00
DIC Legebitra Trubarjeva 76a Ljubljana
pon 30

Testiranje v savni Gymnasium

30. maj | 17:00 - 19:00
Savna Gymnasium ULICA POHORSKEGA BATALJONA 34 Ljubljana

Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra

je nevladna in neprofitna organizacija, ki ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, kot tudi status organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja. Pri Legebitri izvajamo številne projekte in programe, ki so primarno namenjeni LGBT-osebam.

Podrobneje o društvu

Društvo se je razvilo iz neformalne skupine Legebitra, ki je bila ustanovljena kot projekt Študentske organizacije Univerze v Ljubljani leta 1998, in že 16 let uživa zaupanje ciljne skupine.

Pri svojem delu društvo izkazuje resnost, strokovnost, kvaliteto in predvsem predanost na področjih zagovorništva pravic za istospolno usmerjene, biseksualne in trans osebe (LGBT) in socialno-varstvenih storitev za LGBT mlade.

LGBT-mladi so zaradi stigme in diskriminacije na osnovni osebne okoliščine spolne usmerjenosti ena najbolj ranljivih družbenih skupin. Zato je še toliko bolj pomembno, da jim omogočimo dostop do podpornega sistema, ki jih opogumlja, pozitivno vpliva na samozavest in samopodobo ter spodbuja k aktivnemu državljanstvu – k čemur stremimo prek prav vseh programov društva.

Zaposlene_i v društvu svojo strokovnost izkazujemo z opravljenem različnih usposabljanj v Sloveniji in tujini. Kakovosten pristop k delu potrjujejo tudi dolgoletna partnerstva tako z domačimi kot tujimi organizacijami, ki nam že več kot desetletje zaupajo in sodelujejo z nami.

Naše poslanstvo je predvsem izboljšati položaj in odnos do LGBT-oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. Z zagotavljanjem varnega prostora in posredovanjem relevantnih in točnih informacij želimo izobraževati in osveščati, hkrati pa s svojim delom opozarjati na neenakost v slovenski družbi. Naša ciljna skupina so LGBT-osebe in druge javnosti, saj le tako lahko aktivno vplivamo na proces socialnega vključevanja LGBT-oseb v družbo.

Društvo Kulturno informacijsko in svetovalno središče Legebitra je član mreže nevladnih organizacij CNVOS, Ljubljanske mreže info točk za mlade L’MIT ter mednarodnih organizacij ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Organisation), ILGA Europe, organizacije IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organisation) in TGEU (Transgender Europe). Je pa tudi ena od ustanovnih organizacij mednarodne neformalne mreže Babelnor, ki združuje LGBT mladinske nevladne organizacije iz Balkana, Ukrajine, Belorusije in nordijskih držav.

Naše poslanstvo, cilji in vrednote

Naše poslanstvo je predvsem izboljšati položaj in odnos do LGBT-oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. Z zagotavljanjem varnega prostora in posredovanjem relevantnih in točnih informacij želimo izobraževati in osveščati, hkrati pa s svojim delom tudi opozarjati na neenakost v Slovenski družbi. Naša ciljna skupina so tako LGBT-osebe kot tudi ostala javnost, saj le tako lahko aktivno vplivamo na proces socialnega vključevanja istospolno usmerjenih v družbo.

Osnovni namen in cilji, ki jih želi društvo uresničiti so:

 • Skupno in medsebojno reševanje psihosocialnih težav LGBT-oseb in LGBT-mladih s podobnimi psihosocialnimi težavami,
 • Svetovanje in dvigovanje zavesti javnosti glede spolnih usmerjenosti, spolnih identitet ter spolnih izrazov in položaja LGBT-oseb v družbi in problemov v vsakdanjem življenju,
 • Vplivanje na večjo strpnost v družbi in sprejemanje LGBT-oseb in skupin,
 • Odpravo diskriminacije LGBT-oseb in skupin na raznih nivojih in področjih življenja.

Osnovne vrednote našega društva so:

 • Spoštovanje in priznavanje temeljnih kulturnih, socialnih in ekonomskih kot tudi državljanskih in političnih človekovih pravic, s posebnim poudarkom na enakosti in svobodi pred diskriminacijo, enakosti spolov in pravici do samoopredelitve.
 • Mednarodna solidarnost in solidarnost s skupinami oseb, ki se soočajo z neenakostjo in diskriminacijo.
 • Zavzemanje za medsebojno podporo diskriminiranih skupin v boju proti zatiranju in diskriminaciji tako v Evropi kot tudi v drugih regijah sveta.
 • Spoštovanje raznolikosti znotraj LGBT skupine, kot tudi znotraj družbe, v kateri živimo.

Naše programe sofinancirajo:

Pri Legebitri izvajamo številne projekte in programe, kateri so financirani iz različnih virov. Organizacije ki nas pri delovanju podpirajo so:

Ministrstvo_za_zdravje
ministrstvo_za_kulturo
logo_mddsz
untitled
eea
si10-cgp-ot-glava_dopis_enojezicna
MOL logotip_barvni_veliki_cmyk_2
logotip_sou_popravljen
stiks_barven_in_crnobel
LOGO CE - quadri
Basic CMYK
ilga
logo-FIHO
LOGO MSD Bodite dobro
LMIT-logo-300x199
Erasmus
Movit